Wie zijn wij

Maxvast is een onafhankelijk adviseur op het gebied van efficiënt en duurzaam huisvesten van organisaties. Gericht op bestaand vastgoed, rendement gedreven en vanuit praktisch en duurzaam oogpunt ondersteunen wij onze opdrachtgevers om de meest efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren. Daarbij zijn onze kernwaarden: waardecreatie, duurzaam, innovatief, pragmatisch en helder.

Waardecreatie

Gebouwen kunnen bijdragen aan het welzijn van medewerkers in een gezonde omgeving. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Maar het is zeker mogelijk gebouwen zodanig in te richten dat deze zich in functionaliteit, klimaat en beleving in positieve zin onderscheiden en daarmee bijdragen aan het functioneren van organisaties. Maar dan ook zodanig flexibel dat deze ook toekomstbestendig is.
Duurzaam waarde creëren is niets meer of minder dan precies die goede en slimme keuzes maken waarmee u ambities realiseert. Duurzaam waarde creëren gaat over het vaststellen van uw ambitieprofiel en deze vertalen naar (toekomst)scenario’s. Samen met u definiëren wij uw ambitie. Stellen wij een businesscase samen en bepalen scenario’s waarbij deze ambities worden gerealiseerd.