Werkwijze | no-cure-no-profit

Wij werken op basis van no-cure-no-profit. Onze winst wordt bepaald door uw rendementsverbetering of bezuiniging. Hoe werkt dat? Wij stellen een businesscase op waarin uw huidige huisvestingssituatie en organisatiedoelstellingen worden onderzocht. In deze businesscase worden verschillende scenario’s uitgewerkt en samen met u wordt het te volgen scenario bepaald. Het opstellen van de businesscase bieden wij u aan voor kostprijs. Onze fee voor de implementatie van het gekozen scenario is een percentage van uw rendementsvoordeel. Dit leidt tot een win-win situatie voor beide partijen. Onze vergoedingen worden altijd in overleg met u vastgesteld.

Innovatief

Innovatie betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor ons betekent innovatie: out-of-the-box, met een open vizier zaken te benaderen vanuit andere invalshoeken. Onze ervaring leert dat dit vaak leidt tot de beste oplossingen. Creatief omgaan met problemen biedt oplossingen die wellicht niet voor de hand liggen maar zeker een passende oplossing bieden voor een efficiënte en duurzame huisvesting.

Duurzaam

Is duurzaamheid noodzakelijk? Kijk eens naar dit filmpje.

Het lijkt ver van ons bed, maar we kunnen nu iets doen om voor onze toekomst te zorgen.
Duurzame huisvesting gaat vaak over energiegebruik, isolatie en materiaalgebruik. Maar misschien belangrijker is dat uw organisatie op de meest efficiënte wijze is gehuisvest. Iedere vierkante meter die niet noodzakelijk is kost u uiteindelijk geld. Het bereiken van een optimum in ruimtegebruik bespaart uw organisatie simpelweg geld, Maxvast ondersteunt u hierbij. Daarnaast kunnen wij u ook helpen uw bestaande (en nieuwe) huisvesting technisch te verduurzamen. Door duurzame maatregelen en vooral het (financieel) rendement van deze maatregelen helder in kaart te brengen in een businesscase. Deze case is het vertrekpunt voor verdere uitwerking en implementatie van duurzame maatregelen. Maxvast beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van technische duurzame maatregelen en duurzaam aanbesteden. Neem contact met ons op om te bespreken wat voor uw organisatie mogelijk is.